INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI WIELKOGABARYTOWYCH CZĘĆI MASZYN WYKORZYSTUJĄCYCH CIERNE POŁĄCZENIA STOŻKOWE

NOWA OFERTA DLA KLIENTÓW

Niniejszym informuję, że z dniem 03-09-2020 roku, w ramach programu wsparcia wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych, poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek: „Wdrożenie wyników prac B+R nad opracowaniem nowej metody wytwarzania wielkogabarytowych części maszyn o parametrach nowych dla rynku”, wdrożyliśmy naszą autorską, innowacyjną technologię wykonywania wielkogabarytowych połączeń stożkowych w częściach maszyn.

Opracowana technologia pt „Sposób wykonywania wielkogabarytowych otworów stożkowych w nieobrotowych częściach maszyn” uzyskała patent na wynalazek zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 234643.

Wdrażana technologia umożliwi produkcję części maszyn wykorzystujących cierne połączenia stożkowe o parametrach:

  • Wymiarowa precyzja wykonania (prostoliniowość tworzącej otworu stożkowego o wartości 0,045 / 800 mm, zbieżność kątowa otworu stożkowego z odchyleniem od wartości nominalnej +/- 0,004 stopnia, okrągłość w przekroju poprzecznym z odchyleniem od wartości nominalnej mniejszej niż 0,1 mm)
  • Chropowatość czynnej powierzchni stożka o wartości 0,18 μm
  • Zwiększenie twardości powierzchni czynnej stożka o 40-50 HV do wartości docelowej w przedziale 205-210 HV w wyniku dogniatania powierzchni ostrzem diamentowym
  • Zmniejszenie podatności na korozję międzykrystaliczną powierzchni w wyniku dogniatania ostrzem diamentowym
  • Współczynnik przylegania stożkowych powierzchni współpracujących w przedziale 90-93 %

Naszą nową usługę adresujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym, okrętowym, chemicznym i maszynowym.

Zapraszamy do współpracy wykorzystując potencjał nowej technologii

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI ŚREDNIOGABARYTOWYCH WAŁÓW MASZYNOWYCH

 

NOWA OFERTA DLA KLIENTÓW

 

Niniejszym informuję, że z dniem 19-06-2019 roku wdrożyliśmy, naszą autorską, innowacyjną technologię wykonywania środnoigabarytowych wałów maszynowych jako rezultat przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych przez specjalistów naszej firmy wraz z zespołem naukowym Katedry Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wdrażana technologia umożliwi przede wszystkim produkcję wałów o dużej dokładności wykonania oraz zwiększonej wytrzymałości zmęczeniowej i twardości powierzchniowej.

Niniejsza technologia umożliwia wytwarzanie wałów  o wysokiej precyzji wykonania – pozwala na uzyskanie chropowatości powierzchni Ra 0.08 μm oraz dokładności wymiarowo-kształtowej na poziomie klasy IT7-IT8.

Wpływa również na korzystną zmianę własności fizycznych materiału w warstwie wierzchniej, zwiększając mikrotwardości powierzchni, powodując również zwiększenie odporności na działanie czynników eksploatacyjnych, takich jak zmęczenie, zużycie ścierne, korozja.

Naszą nową usługę adresujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym, okrętowym, chemicznym i maszynowym.

Zapraszamy do współpracy wykorzystując potencjał nowej technologii