INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z dnia 17-03-2017 na dostawę i uruchomienie centrum obróbczego tokarsko frezarskiego do obróbki średniogabarytowych wałów maszynowych, wyłoniono firmę GORATU Machine Tools Manufacturer jako dostawcę przedmiotu postepowania przetargowego.

Na podstawie przyjętych w postępowaniu przetargowym kryteriów oceny ofert, firma GORATU Machine Tools Manufacturer oferując wieloprocesowe centrum obróbcze GM9-200 uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Dziękuję wszystkim oferentom za udział w postępowaniu przetargowym, doceniając Waszą pracę i zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Zawadzki

Prezes Zarządu

ZM ELTECH Sp. z o.o.

Wróć